Post Tagged with: "phần mềm htkk 3.3.0 bị lỗi"

Phần mềm HTKK 3.3.7 miễn phí mới nhất

Phần mềm HTKK 3.3.7 miễn phí mới nhất

KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ cho các bạn học và làm kế toán phần mềm HTKK 3.3.7 mới nhất hiện nay. HTKK 3.3.7 cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC Tải phần mềm tại đây: HTKK 3.3.7 HTKK 3.3.7 Bắt đầu từ ngày 17/03/2016, khi lập báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu […]

Xem thêm
Download phần mềm HTKK 3.3.6 mới nhất

Download phần mềm HTKK 3.3.6 mới nhất

Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ cho các bạn học kế toán và làm kế toán về bản nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.7, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế […]

Xem thêm
Tải phần mềm HTKK 3.3.5 mới nhất

Tải phần mềm HTKK 3.3.5 mới nhất

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội chia sẻ với các bạn học và làm kế toán phần mềm HTKK 3.3.5 Ngày 19/02/2016, Tổng cục thuế phát hành phiên bản HTKK 3.3.5 và iTaxviewer 1.1.3 mới nhất nhằm nâng cấp ứng dụng cho phù hợp với một số Luật thuế và Thông tư sửa […]

Xem thêm
giam 40% hoc phi