1
Nghiệp vụ kế toán

NHẬN DIỆN RỦI RO TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho anh chị em nhà kế chúng mình về: NHẬN DIỆN RỦI RO TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH   Vận dụng những kinh nghiệm

Xem thêm

HẠCH TOÁN VAY TIỀN NGÂN HÀNG ĐỂ MUA Ô TÔ, HÀNG HÓA

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho các bạn nhà kế về: HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN VAY TIỀN NGÂN HÀNG ĐỂ MUA Ô TÔ, HÀNG HÓA 1. Hồ sơ vay ngân hàng – Giấy

Xem thêm

HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG THUÊ NGOÀI

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho các bạn nhà kế về: HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG THUÊ NGOÀI 1. Các phương án thuê nhân công ngoài của Doanh nghiệp: – Giao khoán

Xem thêm

THANH TRA THUẾ CÔNG TY THƯƠNG MẠI

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho anh chị em nhà kế về: KINH NGHIỆM THANH TRA THUẾ CÔNG TY THƯƠNG MẠI  A. KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN 1/ Vấn đề tiền lương: Khi làm bảng lương,

Xem thêm

BỎ TÚI TUYỆT CHIÊU SẮP XẾP CHỨNG TỪ KHOA HỌC, DỄ TÌM

KẾ  TOÁN HÀ NỘI xin chia sẻ lại cho các bạn nhà kế về: CÁCH SẮP XẾP CHỨNG TỪ KHOA HỌC, DỄ TÌM – Không có quy định bắt buộc về cách sắp xếp chứng từ kế toán, mỗi đơn

Xem thêm

HƯỚNG DẪN CÁCH NHÌN SỐ DƯ trên BCTC biết đúng hay sai?

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho anh chị em nhà kế chúng ta về cách: Nhìn số dư trên BCTC biết ngay đúng hay sai sau đây sẽ giúp bạn phần nào hạn chế được những sai sót không đáng

Xem thêm

CÁCH KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU VÀ XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG TRƯỚC KHI LÊN BCTC

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo được và chia sẻ lại cho các bạn nhà kế về: CÁCH KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU VÀ XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG TRƯỚC KHI LÊN BCTC  Để lên BCTC, khâu kiểm tra rất quan

Xem thêm

BỘ CHỨNG TỪ CẦN LƯU Ở DOANH NGHIỆP

Hôm nay mình xin chia sẻ lại cho các bạn về: BỘ CHỨNG TỪ CẦN LƯU Ở DOANH NGHIỆP 1. Tiền mặt – Phiếu thu, phiếu chi, có chữ ký đóng dấu đầy đủ – Chứng đi kèm: Phiếu mua

Xem thêm

HƯỚNG DẪN CÁCH KIỂM TRA TỔNG QUAN VÀ CHI TIẾT SỐ LIỆU TRÊN BCTC

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP tham khảo và chia sẻ lại cho anh chị em nhà kế về: HƯỚNG DẪN CÁCH KIỂM TRA TỔNG QUAN VÀ CHI TIẾT SỐ LIỆU TRÊN BCTC  1. Cách kiểm tra báo cáo tài chính

Xem thêm

Khi có đoàn kiểm tra thuế và bảo hiểm thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì

KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ lại cho anh chị em nhà kế về việc: Tổng hợp và chuẩn bị giấy tờ khi có đoàn kiểm tra bên thuế và bảo hiểm tới + Hợp đồng lao động + chứng

Xem thêm