Post Tagged with: "Danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC"

Danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ về “danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC”   TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TÍNH CHẤT       BB (*) HD (*)    CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY     I- Lao động tiền […]

Xem thêm