Post Tagged with: "biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng"

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng   Khi kế toán viết sai các chỉ tiêu trên hóa đơn mà hóa đơn đó đã kê khai thuế GTGT thì người bán không thể thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới. Trong trường hợp này người bán và người […]

Xem thêm
giam 40% hoc phi