Post Tagged with: "9 chính sách về lao động tiền lương có hiệu lực kể từ 2.2016"

9 chính sách về lao động tiền lương có hiệu lực kể từ 2.2016

9 chính sách về lao động tiền lương có hiệu lực kể từ 2.2016

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn về những chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2016. 1. Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH 2016 Từ ngày 15/02/2016, Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh […]

Xem thêm