Nghiệp vụ kế toán

Tài khoản 157 hàng gửi đi bán

Tài khoản 157 hàng gửi đi bán

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI THAM KHẢO CHIA SẺ TÀI KHOẢN 157 HÀNG GỬI ĐI BÁN I. Khái niệm: Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán dùng để phản ánh trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi hoặc chuyển đến cho khách hàng; Hàng hóa, thành phẩm gửi bán đại […]

Xem thêm
Hình thức kế toán trên máy vi tính

Hình thức kế toán trên máy vi tính

 Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về! HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH      Ngoài những cách ghi sổ đã hướng dẫn ở những bài viết trước, trong bài này chúng tôi xin giới thiệu một cách tổng quan nhất về hình thức […]

Xem thêm
Hình thức kế toán nhật ký chung

Hình thức kế toán nhật ký chung

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG      Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC có quy định 4 hình thức ghi sổ kế toán mà doanh nghiệp có thể áp dụng. Trong đó có Hình thức kế toán Nhật ký chung là hình thức […]

Xem thêm
Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ       Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ là hình thức căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp. >> Hình thức kế toán Nhật ký  chung >> Hình thức kế […]

Xem thêm
Cách sắp xếp hồ sơ kế toán tại doanh nghiệp

Cách sắp xếp hồ sơ kế toán tại doanh nghiệp

Trung tâm đào tạo kế toán – Công Ty Kế Toán HÀ Nội tham khảo và giới thiệu CÁCH SẮP XẾP HỒ SƠ KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP ​I- HỒ SƠ KHAI THUẾ NĂM: >>> Báo cáo cuối năm gồm: Báo cáo tài chính (Gồm: bảng cân đối phát sinh Tài khoản, Bảng cân đối […]

Xem thêm
Hình thức kế toán nhật ký sổ cái

Hình thức kế toán nhật ký sổ cái

Trung tâm kế toán hà nội tham khảo và chia sẻ     Ở bài viết trước CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI đã hướng dẫn Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung, trong bài này chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật […]

Xem thêm
Hướng dẫn định khoản tài khoản 217 bất động sản đầu tư

Hướng dẫn định khoản tài khoản 217 bất động sản đầu tư

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ CÁCH ĐỊNH KHOẢN TÀI KHOẢN 217 – BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ Bất động sản đầu tư là loại tài sản được nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để sử […]

Xem thêm
Cách hạch toán tài khoản 156 hàng hóa

Cách hạch toán tài khoản 156 hàng hóa

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 156 – HÀNG HÓA Tài khoản 156 – Hàng hóa dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy […]

Xem thêm
Tài khoản 156 hàng hóa

Tài khoản 156 hàng hóa

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ TÀI KHOẢN 156 – HÀNG HÓA I. Khái niệm : Tài khoản 156 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, […]

Xem thêm
Hướng dẫn hạch toán kế toán tài khoản 155 thành phẩm

Hướng dẫn hạch toán kế toán tài khoản 155 thành phẩm

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ CÁCH ĐỊNH KHOẢN TK 155 – THÀNH PHẨM Tài khoản 155 – Thành phẩm dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp >> Tài khoản 155 – Thành phẩm CÔNG TY […]

Xem thêm