1
Nghiệp vụ kế toán

4 Vấn Đề Cần Lưu Ý Về Chi Phí Tiền Lương

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho các bạn nhà kế chúng mình về: 4 Vấn Đề Cần Lưu Ý Về Chi Phí Tiền Lương. Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được

Xem thêm

10 HÀM TRONG EXCEL MÀ KẾ TOÁN NÀO CŨNG PHẢI DÙNG ĐẾN 

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho các bạn về: 10 HÀM TRONG EXCEL MÀ KẾ TOÁN NÀO CŨNG PHẢI DÙNG ĐẾN  1. HÀM SUM, AVERAGE. • Cú pháp: = SUM(số1, số2,…, số hoặc vùng dữ

Xem thêm

Những việc quan trọng trong ngày đầu đi làm kế toán cần lưu ý

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP tham khảo và chia sẻ lại cho các bạn nhà kế mới vào nghề về việc vô cùng quan trọng đã được các anh chị nhà kế đi trước chắt lọc lại về: 

Xem thêm

5 KIẾN THỨC CĂN BẢN NHẤT VỀ KẾ TOÁN BẠN CẦN PHẢI NHỚ

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP tham khảo và chia sẻ lại cho chị em cùng các bạn nhà kế về: 5 KIẾN THỨC CĂN BẢN NHẤT VỀ KẾ TOÁN BẠN CẦN PHẢI NHỚ 1. Phương trình kế toán

Xem thêm

QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ

Hôm nay KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ lại cho các bạn nhà kế chúng mình về: QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Là một nhân viên mới vào nghề các bạn sẽ

Xem thêm

HỒ SƠ THỦ TỤC ĐỂ ĐƯA CHI PHÍ THUÊ Ô TÔ CỦA CÁ NHÂN VÀO CHI PHÍ DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo được và chia sẻ lại cho anh chị nhà kế chúng mình về: HỒ SƠ THỦ TỤC ĐỂ ĐƯA CHI PHÍ THUÊ Ô TÔ CỦA CÁ NHÂN VÀO CHI PHÍ DN 1. Hồ sơ

Xem thêm

Cách hạch toán hàng xuất đi gia công và nhận gia công

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo lại và chi sẻ lại cho các bạn nhà kế chúng mình về: CÁCH HACH TOÁN HÀNG XUẤT ĐI GIA CÔNG VÀ NHẬN GIA CÔNG Xuất hàng gia công có phải xuất hóa đơn?

Xem thêm

75 ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN RÀ SOÁT KHI LÀM BCTC

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho các bạn nhà kế chúng mình về: 75 ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN RÀ SOÁT KHI LÀM BCTC 1. Tiền mặt  – Làm biên bản kiểm kê

Xem thêm

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN PHẢI LÀM VÀO CUỐI NĂM 2023 VÀ ĐẦU NĂM 2024

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho anh chị em nhà kế chúng mình về: CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN PHẢI LÀM VÀO CUỐI NĂM 2023 VÀ ĐẦU NĂM 2024 1. Tạm nộp thuế TNDN 3

Xem thêm

CÁCH HẠCH TOÁN GÓP VỐN LIÊN DOANH

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho anh chị em nhà kế chúng mình về: CÁCH HẠCH TOÁN GÓP VỐN LIÊN DOANH 1. Khi góp vốn liên doanh bằng tiền vào Công ty liên doanh, liên

Xem thêm