1
Nghiệp vụ kế toán

Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm theo mẫu

Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm được thực hiện theo khoản 3 điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC: Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế

Xem thêm

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng   Khi kế toán viết sai các chỉ tiêu trên hóa đơn mà hóa đơn đó đã kê khai thuế GTGT thì người bán không thể thu hồi hóa

Xem thêm

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Khi kế toán lập hóa đơn nhưng phát hiện sai sót cần tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai để xuất lại hóa đơn đúng. Biên bản thu hồi hóa đơn này chỉ được phép sử dụng khi hóa đơn đã lập sai trước đó chưa

Xem thêm

Cách xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn GTGT

Khi viết hóa đơn kế toán có thể ghi sai một vài thông tin trên hóa đơn như là: sai thuế suất, sai tên hàng, sai số lượng, sai đơn giá, sai tên công ty, sai địa chỉ, mã số

Xem thêm

Phân biệt xoá bỏ và huỷ hoá đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Có rất nhiều những kế toán mới vào nghề hoặc chưa có nhiều những kinh nghiệm làm kế toán thực tế thường hay gặp khó khăn khi điền thông tin tại cột “ Xoá bỏ” và “Huỷ” trong bản báo cáo tình

Xem thêm

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán

Cuối mỗi kỳ kế toán, kế toán tổng hợp thực hiện một số bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh của kỳ đó. Khi thực hiện các bút toán kết chuyển phải tuân thủ đúng trình

Xem thêm

Hướng dẫn định khoản nghiệp vụ kế toán thường phát sinh

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn CÁCH ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH TRONG KẾ TOÁN giúp các bạn có thể xử lý công việc dễ dàng hơn và nhanh hơn trong công

Xem thêm

Cách hạch toán tài khoản cố định hữu hình – tài khoản 211

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 211 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tài khoản 211 – Tài sản cố định dùng để phản ánh giá trị hiện

Xem thêm

Tài khoản cố định hữu hình 211

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn về TÀI KHOẢN 211 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH I. Khái niệm: Tài khoản 211 – Tài sản cố định dùng để phản ánh

Xem thêm

Hệ thống báo cáo tài chính

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về: Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ D. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Điều 38.

Xem thêm