1
Nghiệp vụ kế toán

Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ TSCĐ VÀ CCDC ĐÃ HẾT KHẤU HAO – Xử lý TSCĐ và CCDC đã hết khấu hao? – TSCĐ đã khấu hao hết vẫn sử dụng? – Hạch toán tài sản cố định đã hết

Xem thêm

TỔNG HỢP 42 LOẠI CÔNG VĂN GỬI THUẾ VÀ BHXH; 11 FILE TÀI LIỆU CHO BỘ PHẬN VĂN PHÒNG VÀ NHÂN SỰ

TỔNG HỢP 42 LOẠI CÔNG VĂN GỬI THUẾ VÀ BHXH; 11 FILE TÀI LIỆU CHO BỘ PHẬN VĂN PHÒNG VÀ NHÂN SỰ 1. CV giải trình về việc kê khai sai trên hồ sơ thuế 2. CV xin gộp BCTC

Xem thêm

NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP KHI LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

11 SAI SÓT THƯỜNG GẶP KHI LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 1. Doanh thu, chi phí không phù hợp do tập hợp chi phí chậm – Doanh nghiệp (DN) phải xác định thời điểm ghi nhận doanh thu,

Xem thêm

TRỌN BỘ BCTC VÀ SỔ SÁCH DN NHÀ HÀNG

TRỌN BỘ BCTC VÀ SỔ SÁCH DN NHÀ HÀNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 GỒM: 1. Danh mục tài khoản 2. Bảng tính khấu hao TSCĐ 3. Bảng phân bổ 242 4. Nhật ký chung 5. Sổ quỹ tiền mặt

Xem thêm

Hướng dẫn hạch toán khi trả lại vốn góp bằng TSCĐ và các giao dịch liên quan đến Tài khoản

Hướng dẫn hạch toán khi trả lại vốn góp bằng TSCĐ và các giao dịch liên quan đến Tài khoản Căn cứ vào Điều 67, Khoản 3, Thông tư 200/2014/TT-BTC, một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến

Xem thêm

Hạch toán kế toán xây dựng cơ bản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hạch toán kế toán xây dựng cơ bản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, để hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang => Sử dụng TK 241. – Tài khoản 241 – Xây dựng cơ

Xem thêm

CÁCH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN SẢN XUẤT MAY MẶC

HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN SẢN XUẤT MAY MẶC Hạch toán kế toán sản xuất may mặc quan trọng nhất đó là tính được giá thành chi phí gia công và theo dõi được xuất nhập tồn lượng

Xem thêm

7 bước cơ bản trong quy trình tính giá thành

7 BƯỚC CƠ BẢN TRONG QUY TRÌNH TÍNH GIÁ THÀNH Để có một giá thành hợp lý mà vẫn thu được lợi nhuận cao nhất cho Doanh nghiệp thì kế toán phải trải qua các bước trong quy trình tính

Xem thêm

Mô tả các công việc của nhân viên kế toán tổng hợp trong DN

Mô tả các công việc của nhân viên kế toán tổng hợp trong DN I. Trách nhiệm và công việc của kế toán tổng hợp: Công việc kế toán cần làm đầu năm gồm: 1. Công việc hàng ngày: –

Xem thêm

BẢNG TÍNH LƯƠNG, BẢNG CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG, BẢNG TÍNH BH VÀ TÍNH THUẾ TNCN

BẢNG TÍNH LƯƠNG, BẢNG CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG, BẢNG TÍNH BH VÀ TÍNH THUẾ TNCN: 1. Bảng chấm công tự động 2. Bảng chấm công làm thêm giờ 3. Bảng tính lương tự động 4. Danh sách tham gia bảo

Xem thêm