1
Uncategorized

PHÂN BIỆT QUY TRÌNH HẠCH TOÁN GIỮA CÁC LOẠI HÌNH

Hôm nay mình chia sẻ lại cho ace nhà kế mình về 1 bài viết mà mình đã tham khảo được rất hay và hữu ích nhé PHÂN BIỆT QUY TRÌNH HẠCH TOÁN GIỮA CÁC LOẠI HÌNH 1, Loại hình

Xem thêm

MẪU CV GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH DOANH THU TRÊN TỜ KHAI THUẾ GTGT VÀ BẢNG KÊ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Đối chiếu dữ liệu bảng kê hóa đơn và tờ khai thuế GTGT là một trong các thủ tục được thực hiện gần đây để phát hiện ra các chênh lệch bất thường. Mẫu công văn giải trình chênh lệch

Xem thêm