1

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN 1-1 xem ngay

LỚP HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC xem ngay

LỚP KẾ TOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU xem ngay

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho các bạn đọc về: MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Trong quá trình làm dịch vụ kế toán và tư vấn thuế tôi thấy rất nhiều Dn vướng mắc cũng như là kế toán lúng túng khi bị giải trình về kê khai bảng quyết toán thuế TNCN với danh sách đóng BHXH. Cái này xuất phát từ những nguyên nhân sau:
1. Chủ Dn không muốn đóng BHXH cho nhân viên/ Nhân viên không muốn đóng vì bị trừ 10,5% từ lương.
Nhân viên đóng BHYT tự nguyện ở phường.
2. Kế toán không biết luật BHXH. Áp dụng từ 01.01.2018 về việc Tiền đóng BHXH là lương và các khoản phụ cấp có tính chất ổn định của NLĐ trong tháng, hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên.
3. Kế toán và chủ Dn chưa hiểu luật thuế và BHXH, hiện 2 đơn vị đang liên thông với nhau về vấn đề này.
ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY, DN và KẾ TOÁN CẦN:
1. Giải trình với BHXH khi có Tráp:- Lọc danh sách nhân viên năm trước: ai là hợp đồng ngắn hạn, đã nghỉ việc hay còn làm tiếp. Từ đó khai vào mẫu của BHXH gửi đến.
– Ai là người làm dưới 14 ngày/tháng (miễn đóng BHXH)
– Ai là người đã đóng ở nơi khác phải có số sổ BHXH đưa vào mẫu khai báo. Trường hợp có sổ BHXH mà có đủ số ngày công trên 15 ngày phải đóng BHTNNN tại nơi chấm công.
– Ai là người quá tuổi đóng BHXH không đóng nữa
– Cam kết những người chưa đóng, phải đóng, còn làm việc thì sẽ đóng từ 2023.
– Chuẩn bị tiền nộp truy thu các trường hợp làm từ 1 tháng (thể hiện trên 05QTT/TNCN 2022) 32% x tổng lương.
2. Đối với các DN làm mới năm nay:
– Đừng vi phạm các lỗi ở mục 1.
-Xây dựng Quy chế lương, cơ cấu lương hợp lý, đúng pháp luật. Theo đó lương khoán, lương năng suất, lương đánh giá hoàn thành % lập bảng riêng (tốt nhất quy chế riêng).
– Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ quy định các khoản phụ cấp để được Thuế chấp thuận vào chi phí hợp lý.
– Tỷ lệ 32% trên lương đóng BHXH là con số rất lớn, chủ Dn rất sợ đóng, gây áp lực với kế toán trong khi lương thực tế rất quan trọng để tính vào chi phí, nhằm tính đúng, đủ để không phải nộp thuế TNDN cuối năm 20%. Nhất là các DN xây dựng, tư vấn thiết kế, xuất khẩu lao động…. Vì vậy tối ưu hóa quy chế lương và danh sách lao động thông minh có lựa chọn là 1 phương án tốt của DN.
Thuê tư vấn làm quy chế lương, cơ cấu thu nhập, quy chế chi tiêu nội bộ và các mẫu biểu sẽ giảm thiểu rủi ro cho DN, đừng để 2-3 năm sau nộp vài trăm triệu.Để xây dựng 1 bảng lương phù hợp (1 sổ) sẽ mất ít nhất 3-6 tháng, có DN đông nhân sự thậm chí 1 năm.
LƯU Ý:Tiền phạt chủ DN không mất ngay bây giờ mà nó sẽ xảy ra cùng thời điểm với TRÁP của cơ quan BHXH cùng với đơn xin nghỉ việc của kế toán, nhân sự. Hầu hết đang như vậy.
Từ ngày 01/7/2022, mức lương tối thiểu của người lao động được điều chỉnh tăng thêm 6% theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Vậy khi mức lương tối thiểu vùng có sự thay đổi, thì NSDLĐ và NLĐ cần lưu ý những gì? Mời Quý thành viên cùng tham khảo nội dung dưới đây:

1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/7/2022

Theo Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/7/2022 như sau:

VùngMức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I4.680.00022.500
Vùng II4.160.00020.000
Vùng III3.640.00017.500
Vùng IV3.250.00015.600

(Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP).

2. 08 lưu ý về tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc khi áp dụng mức lương tối thiểu mới

Theo Công văn 3288/BHXH-QLT của Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP. HCM, ban hành ngày 21/6/2022 về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 đã đề cập đến một số vấn đề về tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc gồm có:

(1) Hiểu đúng về mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho NLĐ làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

(2) Mức lương tối thiểu áp dụng theo địa bàn

– NSDLĐ hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó;

– Đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó;

– Đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

(3) Mức lương tối thiểu tuần, ngày không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng, giờ

Đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định.

(4) Không được xóa bỏ hoặc giảm chế độ tiền lương của NLĐ:

Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

(5) Vẫn tiếp tục thực hiện trả lương cao hơn ít nhất 7% cho NLĐ đã qua đào tạo nghề, học nghề

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP thì tiếp tục được thực hiện, trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

(6) Điều chỉnh mức tiền lương, tiền công

Sau khi các đơn vị sử dụng lao động rà soát, điều chỉnh lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Chậm nhất đến ngày 25/7/2022, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu mới (nếu có). Quá thời hạn trên mà đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN bằng mức lương tối thiểu mới đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Lưu ý:

Cơ quan BHXH chỉ xác nhận quá trình BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh lương tối thiểu đúng quy định trên.

(7) Hết thời hạn giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của NSDLĐ

Chính sách giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BH TNLĐ, BNN) bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện 12 tháng, từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Do đó, kể từ 01/7/2022, đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng quỹ BHTNLĐ, BNN mức đóng bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN.

———0———

 

– Chuyên cung cấp khóa HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC CHIẾN ĐỂ RA NGHỀ ĐI LÀM NGAY
– NHẬN DẠY KẾ TOÁN CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ HOẶC MẤT GỐC
– Dạy nâng cao để thành thạo kế toán tổng hợp. Dạy kèm riêng 1-1 kế toán theo mọi nhu cầu
Dịch vụ kế toán cho các công ty giá rẻ uy tín
– Dạy Trực Tiếp tại các chi nhánh trực thuộc toàn Quốc hoặc Onl Trực Tuyến, Inbox Zalo mình nhé – 0973.761.751 (Hotline)

LỚP KẾ TOÁN NỘI BỘ ONLINE xem ngay

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CẤP TỐC xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

LỚP KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆP xem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x