Luật thuế

Nghị định 191/2013/NĐ-CP để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn

  Ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí

Xem thêm

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP về miễn giảm thuế thu nhập

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP về miễn giảm thuế thu nhập ngày 30/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký

Xem thêm

Thông tư số 28/2008/TT-BTC về việc đăng ký thủ tục dịch vụ

Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đăng ký hành nghề và quản

Xem thêm