Luật thuế

Nghị định 191/2013/NĐ-CP để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn

  Ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn và các nội dung khác về tài chính công đoàn.   Theo Nghi định này, tất cả các

Xem thêm

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP về miễn giảm thuế thu nhập

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP về miễn giảm thuế thu nhập ngày 30/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế

Xem thêm

Thông tư số 28/2008/TT-BTC về việc đăng ký thủ tục dịch vụ

Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng

Xem thêm