1

Hướng dẫn thực hiện tiền lương tiền đóng BHXH

HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN 1-1 xem ngay

LỚP HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC xem ngay

LỚP KẾ TOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU xem ngay

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành tham khảo và chia sẻ văn bản nổi bật từ 06 – 12/7: Hướng dẫn tiền lương, tiền đóng BHXH.

huong dan tien luong

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương và Công văn 2681/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội là một trong số những văn bản nổi bật vừa cập nhật được trong tuần qua.

Doanh nghiệp
1. (03/07/2015)Quyết định 1011/QĐ-TTg năm 2015 điều chỉnh Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/07/2015)Công văn 5073/VPCP-PL năm 2015 thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Đầu tư
1. (08/07/2015) Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/07/2015)Công văn 5073/VPCP-PL năm 2015 thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (30/06/2015)Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (25/06/2015)Nghị quyết 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Quốc hội ban hành
5. (15/06/2015)Thông tư liên tịch 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (10/07/2015) Quyết định 1035/QĐ-TTg năm 2015 về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/07/2015) Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/07/2015)Quyết định 1012/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (01/07/2015)Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (26/06/2015)Quyết định 6448/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6. (26/06/2015)Quyết định 6481/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (09/07/2015) Công văn 6292/TCHQ-GSQL năm 2015 về khai hải quan và sử dụng tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (29/06/2015)Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tiền tệ – Ngân hàng
1. (07/07/2015) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Thuế – Phí – Lệ Phí
1. (29/06/2015)Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (19/06/2015)Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (08/07/2015)Công văn 2681/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Lao động – Tiền lương
1. (08/07/2015) Công văn 2681/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
2. (07/07/2015) Công văn 2666/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
3. (06/07/2015) Công văn 2634/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chính sách đối với lao động dôi dư do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
4. (03/07/2015)Quyết định 6817/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý Công ty mẹ – Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
5. (26/06/2015)Thông tư 09/2015/TT-BTP quy định việc phân cấp quản lý công, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
6. (23/06/2015)Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
7. (18/06/2015)Thông tư 21/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Tự động hóa công nghiệp; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220KV trở lên; Kỹ thuật truyền hình cáp; Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su; Kiểm ngư; Trồng rau do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
8. (18/06/2015)Thông tư 22/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
9. (16/06/2015)Quyết định 821/QĐ-TLĐ năm 2015 về Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công, viên chức, người lao động trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (02/07/2015)Quyết định 1692/QĐ-BKHCN năm 2015 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (26/06/2015)Thông tư 11/2015/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 99/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (02/07/2015)Quyết định 1694/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
2. (29/06/2015)Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL năm 2015 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành hết hiệu lực pháp luật kèm theo Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (26/06/2015)Nghị quyết 97/2015/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
4. (26/06/2015)Thông tư 09/2015/TT-BTP quy định việc phân cấp quản lý công, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
5. (25/06/2015)Thông tư 24/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6. (18/06/2015)Nghị quyết 91/2015/QH13 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016
7. (16/06/2015)Quyết định 821/QĐ-TLĐ năm 2015 về Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công, viên chức, người lao động trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
8. (03/06/2015)Quyết định 764/QĐ-LĐTBXH năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
9. (01/06/2015)Công văn 885/UBTVQH13 năm 2015 về thành lập, giải thể nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Vi phạm hành chính
1. (30/06/2015)Quyết định 309/QĐ-QLCL năm 2015 về Chương trình thực hiện Kế hoạch quản lý, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành
2. (26/06/2015)Thông tư 11/2015/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 99/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thủ tục Tố tụng
1. (26/06/2015)Thông tư 08/2015/TT-BTP sửa đổi Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp
Tài chính nhà nước
1. (06/07/2015) Quyết định 1023/QĐ-TTg năm 2015 hỗ trợ vốn cho các địa phương thụ hưởng Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/06/2015)Thông tư liên tịch 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (10/06/2015)Nghị quyết 90/2015/QH13 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Quốc hội ban hành
4. (09/06/2015)Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện dự án thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Giao thông – Vận tải
1. (10/07/2015) Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2015 ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Chính phủ ban hành
2. (30/06/2015)Thông tư 28/2015/TT-BGTVT sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải theo Thông tư 25/2013/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3. (30/06/2015)Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” của Bộ Khoa học và Công nghệ
4. (25/06/2015)Nghị quyết 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư
5. (22/06/2015)Thông tư 26/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (06/07/2015) Quyết định 1023/QĐ-TTg năm 2015 hỗ trợ vốn cho các địa phương thụ hưởng Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/06/2015)Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên – Môi trường
1. (30/06/2015)Thông tư 37/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (30/06/2015)Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (09/06/2015)Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện dự án thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thể thao – Y tế
1. (08/07/2015) Quyết định 2866/QĐ-BYT năm 2015 về tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (30/06/2015)Công văn 11617/QLD-CL năm 2015 đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
3. (15/06/2015)Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
Văn hóa – Xã hội
1. (03/07/2015)Quyết định 2297/QĐ-BVHTTDL năm 2015 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành
Lĩnh vực khác
1. (22/06/2015)Thông tư 18/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (02/06/2015)Quyết định 2027/QĐ-BNN-BVTV năm 2015 phê duyệt Đề án Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng giai đoạn 2015 – 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3. (14/05/2015)Quyết định 1009/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (24/04/2015)Quyết định 848/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (24/04/2015)Quyết định 847/QĐ-BKHCN năm 2015 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (24/04/2015)Quyết định 846/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Khóa học kế toán thực hành tổng hợp chúc các bạn gặp nhiều thành công!

LỚP KẾ TOÁN NỘI BỘ ONLINE xem ngay

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CẤP TỐC xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

LỚP KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆP xem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x