1
Luật thuế

Những quy định mới nhất về luật thuế TNCN 2015

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về: Quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân 2015 (TVPL) – Từ ngày 01/01/2015, nhiều quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm

Thông tư 103/2014 TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ đối với tổ chức cá nhân nước ngoài

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ về: Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Xem thêm

Sửa đổi và bổ sung một số điều của các luật về thuế 71/2014/QH13

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về một số điều luật về thuế sau:   QUỐC HỘI Luật số: 71/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Xem thêm

Những quy định chung về kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Trung tâm Kế Toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với người làm kế toán những quy định chung về kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.

Xem thêm

Nghị định 191/2013/NĐ-CP để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn

  Ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn và các nội dung khác về tài chính công đoàn.   Theo Nghi định này, tất cả các

Xem thêm

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP về miễn giảm thuế thu nhập

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP về miễn giảm thuế thu nhập ngày 30/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế

Xem thêm

Thông tư số 28/2008/TT-BTC về việc đăng ký thủ tục dịch vụ

Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng

Xem thêm