Post Tagged with: "Phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất"

Phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất

HTKK 3.8.2 v2 ngày 23/03/2018 HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế qua mạng chính thức do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam với phiên bản mới nhất là HTKK 3.8.2 và iHTKK 3.6.2 được Tổng Cục Thuế […]

Xem thêm