Post Tagged with: "Những chính sách mới về kế toán – kiểm toán 2016"

Những chính sách mới về kế toán – kiểm toán 2016

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn học và làm kế toán về 10 chính sách Kế toán – Kiểm toán có hiệu lực từ 01/01/2016. Bắt đầu từ ngày 01/01/2016, nhiều chính sách mới về Kế toán – Kiểm toán bắt đầu có hiệu lực thi hành. […]

Xem thêm
giam 40% hoc phi