Post Tagged with: "kiểm tra thuế doanh nghiệp"

Những sai phạm thường gặp khi thanh kiểm tra thuế

Những sai phạm thường gặp khi thanh kiểm tra thuế

Các sai phạm thường gặp khi thanh kiểm tra thuế. Do chính sách của Việt nam những năm gần đây có nhiều thay đổi dưới nhiều hình thức (Luật sửa đổi bổ sung; Thông tư thay đổi, sửa đổi bổ sung; chính sách ưu đãi, kích cầu; Văn bản dưới Luật…) nên thông thường người nộp […]

Xem thêm