Post Tagged with: "Hoc Ke Toan O An Giang"

Trung tâm đào tạo kế toán ở Long Xuyên An Giang

Trung tâm đào tạo kế toán ở Long Xuyên An Giang

Lớp học thực hành kế toán thực tế tại An Giang là khóa học kế toán cần thiết ất dành cho các bạn sinh viên kế toán mới ra trường và các bạn kế toán viên chưa có kinh nghiệm thực tế, kể cả những người chưa từng học kế toán đều có thể học và thành […]

Xem thêm
Khóa học kế toán thực hành tại Long Xuyên An Giang

Khóa học kế toán thực hành tại Long Xuyên An Giang

Bạn là sinh viên kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm thực tế nên chưa xin được việc? Bạn là người chưa từng học kế toán, bạn là người mới học xong cấp 2,3 nhưng có nhu cầu học kế toán thực hành tổng hợp ngắn hạn để đi làm hay quản lý […]

Xem thêm
giam 40% hoc phi