Post Tagged with: "cách xử lý hóa đơn viết sai ngày"

Cách xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn GTGT

Khi viết hóa đơn kế toán có thể ghi sai một vài thông tin trên hóa đơn như là: sai thuế suất, sai tên hàng, sai số lượng, sai đơn giá, sai tên công ty, sai địa chỉ, mã số thuế, sai ngày  tháng… Tất cả những sai sót đó sẽ làm cho hóa đơn […]

Xem thêm
giam 40% hoc phi