Post Tagged with: "cách gạch chéo hóa đơn hủy"

Phân biệt xoá bỏ và huỷ hoá đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Có rất nhiều những kế toán mới vào nghề hoặc chưa có nhiều những kinh nghiệm làm kế toán thực tế thường hay gặp khó khăn khi điền thông tin tại cột “ Xoá bỏ” và “Huỷ” trong bản báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn. Nhiều bạn hiểu lầm có khi là hiểu sai khi […]

Xem thêm
giam 40% hoc phi