1
Nghiệp vụ kế toán

17 bước nhìn số dư trên BCTC biết đúng hay sai

17 BƯỚC NHÌN SỐ DƯ TRÊN BCTC BIẾT NGAY ĐÚNG HAY SAI Để thành lập được BCTC, kế toán cần tổng hợp rất nhiều số liệu, hạch toán các nghiệp vụ khác nhau,… theo trình tự được quy định. Do

Xem thêm

43 HÀM EXCEL THƯỜNG GẶP KHI LÀM KẾ TOÁN

43 HÀM EXCEL THƯỜNG GẶP TRONG HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN  I. HÀM LOGIC 1. Hàm AND – Cú pháp: AND (Logical1, Logical2,….) – Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện. – Hàm trả về giá trị

Xem thêm

BỘ CHỨNG TỪ MÀ KẾ TOÁN CẦN PHẢI BIẾT

NHỮNG BỘ CHỨNG TỪ MÀ KẾ TOÁN CẦN BIẾT Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn những chứng từ cần thiết đối với từng nghiệp vụ. Và tôi tin chắc rằng nó sẽ cực kỳ HAY, cực kỳ HỮU

Xem thêm

HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG  Bước 01: Sau khi hai bên ký xong hợp đồng xây dựng, dựa vào Dự toán phần: BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU của công trình và dựa vào bảng tổng

Xem thêm

NHỮNG LỖI SAI TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ TOÁN CẦN LƯU Ý

NHỮNG LỖI SAI TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ TOÁN CẦN LƯU Ý + Lỗi thứ 1: Đó là công trình nghiệm thu xong rồi, nhưng do 1 số lý do cho nên chúng ta không thể xuất hóa đơn.

Xem thêm

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ CỦA DN SẢN XUẤT

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ CỦA DN SẢN XUẤT I. Hạch toán nghiệp vụ mua nguyên vật liệu của DN Sản xuất 1. Mua nguyên vật liệu trả tiền ngay, ghi: Nợ TK 152 – Giá mua chưa

Xem thêm

TỔNG HỢP 42 LOẠI CÔNG VĂN GỬI THUẾ VÀ BHXH; 11 FILE TÀI LIỆU CHO BỘ PHẬN VĂN PHÒNG VÀ NHÂN SỰ

TỔNG HỢP 42 LOẠI CÔNG VĂN GỬI THUẾ VÀ BHXH; 11 FILE TÀI LIỆU CHO BỘ PHẬN VĂN PHÒNG VÀ NHÂN SỰ 1. CV giải trình về việc kê khai sai trên hồ sơ thuế 2. CV xin gộp BCTC

Xem thêm

NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP KHI LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

11 SAI SÓT THƯỜNG GẶP KHI LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 1. Doanh thu, chi phí không phù hợp do tập hợp chi phí chậm – Doanh nghiệp (DN) phải xác định thời điểm ghi nhận doanh thu,

Xem thêm

TRỌN BỘ BCTC VÀ SỔ SÁCH DN NHÀ HÀNG

TRỌN BỘ BCTC VÀ SỔ SÁCH DN NHÀ HÀNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 GỒM: 1. Danh mục tài khoản 2. Bảng tính khấu hao TSCĐ 3. Bảng phân bổ 242 4. Nhật ký chung 5. Sổ quỹ tiền mặt

Xem thêm

Hướng dẫn hạch toán khi trả lại vốn góp bằng TSCĐ và các giao dịch liên quan đến Tài khoản

Hướng dẫn hạch toán khi trả lại vốn góp bằng TSCĐ và các giao dịch liên quan đến Tài khoản Căn cứ vào Điều 67, Khoản 3, Thông tư 200/2014/TT-BTC, một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến

Xem thêm