Nghiệp vụ kế toán

Cách hợp thức các khoản chi không hóa đơn, chứng từ

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ: Cách hợp thức các khoản chi không hóa đơn, chứng từ Doanh

Xem thêm

Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm theo mẫu

Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm được thực hiện theo khoản 3 điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC: Hóa đơn ghi

Xem thêm

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng   Khi kế toán viết sai các chỉ tiêu

Xem thêm

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Khi kế toán lập hóa đơn nhưng phát hiện sai sót cần tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn viết

Xem thêm

Cách xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn GTGT

Khi viết hóa đơn kế toán có thể ghi sai một vài thông tin trên hóa đơn như là: sai

Xem thêm

Phân biệt xoá bỏ và huỷ hoá đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Có rất nhiều những kế toán mới vào nghề hoặc chưa có nhiều những kinh nghiệm làm kế toán thực

Xem thêm

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán

Cuối mỗi kỳ kế toán, kế toán tổng hợp thực hiện một số bút toán kết chuyển để xác định

Xem thêm

Hướng dẫn định khoản nghiệp vụ kế toán thường phát sinh

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn CÁCH ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

Xem thêm

Cách hạch toán tài khoản cố định hữu hình – tài khoản 211

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 211

Xem thêm

Tài khoản cố định hữu hình 211

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn về TÀI KHOẢN 211 – TÀI

Xem thêm