Những nghiệp vụ cần biết đối với công ty sản xuất

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Những nghiệp vụ kế toán cần phải biết

Read more

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên Excel

Bài viết hôm nay KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo xin chia sẻ với các bạn cách làm BCTC trên

Read more

Mức phạt khi mất hóa đơn GTGT

Mất hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, VAT) đầu ra – đầu vào bị phạt bao nhiêu. Kế

Read more

Cách Xử lý chi phí Không có hóa đơn chứng từ

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn: Hướng dẫn cách xử lý chi phí không

Read more

Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm theo mẫu

Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm được thực hiện theo khoản 3 điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC: Hóa đơn ghi

Read more

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng   Khi kế toán viết sai các chỉ tiêu

Read more

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Khi kế toán lập hóa đơn nhưng phát hiện sai sót cần tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn viết

Read more

Cách xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn GTGT

Khi viết hóa đơn kế toán có thể ghi sai một vài thông tin trên hóa đơn như là: sai

Read more

Phân biệt xoá bỏ và huỷ hoá đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Có rất nhiều những kế toán mới vào nghề hoặc chưa có nhiều những kinh nghiệm làm kế toán thực

Read more