Luật thuế

Chính sách về Thuế, Bảo Hiểm, Doanh Nghiệp có hiệu lực từ tháng 8/2015

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ chính sách mới về Thuế – Bảo hiểm – Doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực thi hành bắt đầu từ tháng 8/2015 cụ thể như sau:

Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện tiền lương tiền đóng BHXH

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành tham khảo và chia sẻ văn bản nổi bật từ 06 – 12/7: Hướng dẫn tiền lương, tiền đóng BHXH. Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương và Công văn

Xem thêm

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn về Tiền lương mới nhất 2015

Kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với tất cả các bạn học viên và người làm kế toán về thông tư nghị định được ban hành mới nhất: Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã

Xem thêm

Những chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 7/2015

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn làm kế toán với những chính sách mới trong tháng 07/2015, quy định mới liên quan đến Lao động – Tiền lương bắt đầu

Xem thêm

Hướng dẫn cách xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài không xuất cảnh 2015

Trung tâm kế toán tại tphcm tham khảo và chia sẻ cho các bạn kế toán về “cách xử lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài không xuất cảnh năm 2015 mới nhất“ Ngày 29/6/2015, Bộ Tài chính ban

Xem thêm

Những quy định mới về kế toán – kiểm toán có hiệu lực từ tháng 7/2015

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn về luật Thuế mới sau! Trong tháng 07/2015, nhiều quy định mới liên quan đến Kế toán – Kiểm toán bắt đầu có hiệu

Xem thêm

Những chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 2-2015

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo chia sẻ về chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2-2015 (TVPL) Trong tháng 02/2015, nhiều quy định mới về lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu

Xem thêm

Những quy định mới nhất về luật thuế TNCN 2015

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về: Quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân 2015 (TVPL) – Từ ngày 01/01/2015, nhiều quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm

Thông tư 103/2014 TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ đối với tổ chức cá nhân nước ngoài

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ về: Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Xem thêm

Sửa đổi và bổ sung một số điều của các luật về thuế 71/2014/QH13

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về một số điều luật về thuế sau:   QUỐC HỘI Luật số: 71/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Xem thêm