Phần mềm kế toán

Download phần mềm HTKK 3.3.6 mới nhất

Download phần mềm HTKK 3.3.6 mới nhất

Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ cho các bạn học kế toán và làm kế toán về bản nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.7, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế […]

Xem thêm
Tải phần mềm HTKK 3.3.5 mới nhất

Tải phần mềm HTKK 3.3.5 mới nhất

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội chia sẻ với các bạn học và làm kế toán phần mềm HTKK 3.3.5 Ngày 19/02/2016, Tổng cục thuế phát hành phiên bản HTKK 3.3.5 và iTaxviewer 1.1.3 mới nhất nhằm nâng cấp ứng dụng cho phù hợp với một số Luật thuế và Thông tư sửa […]

Xem thêm

Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0

Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ với các bạn về! NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK PHIÊN BẢN 3.3.0 Ngày 5/1/2015, Tổng cục Thuế thông báo đã hoàn thành nâng cấp các phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.0, iHTKK phiên bản 3.1.0 và quyết toán thuế TNCN phiên […]

Xem thêm
Phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN 2.6 mới nhất

Phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN 2.6 mới nhất

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ với các bạn phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN 2.6 phiên bản mới nhất     => Tải về tại đây!

Xem thêm
Tải phần mềm kế toán Fast miễn phí mới nhất

Tải phần mềm kế toán Fast miễn phí mới nhất

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ với các bạn phần mềm kế toán FAST   =>>> Tải phần mềm tại đây! Chúc các bạn gặp nhiều thành công!

Xem thêm
Phần mềm HTKK 3.2.5

Phần mềm HTKK 3.2.5

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo chia sẻ phần mềm HTKK 3.2.5 cho các bạn!   =>>> Tải phần mềm tại đây! CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Xem thêm
Tài liệu cho học viên về thuế

Tài liệu cho học viên về thuế

Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ tài liệu kế toán cho học viên mong giúp ích được cho các bạn!   ==>>> Link Dowload tại đây! Chúc các bạn thành công!

Xem thêm