Nghiệp vụ kế toán

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán

Cuối mỗi kỳ kế toán, kế toán tổng hợp thực hiện một số bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh của kỳ đó. Khi thực hiện các bút toán kết chuyển phải tuân thủ đúng trình tự khi khai báo các bút toán kết chuyển trong các phần mềm kế toán […]

Xem thêm
Hướng dẫn định khoản nghiệp vụ kế toán thường phát sinh

Hướng dẫn định khoản nghiệp vụ kế toán thường phát sinh

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ cho các bạn CÁCH ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH TRONG KẾ TOÁN giúp các bạn có thể xử lý công việc dễ dàng hơn và nhanh hơn trong công việc. – Khi xuất nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu cho phân […]

Xem thêm

Cách hạch toán tài khoản cố định hữu hình – tài khoản 211

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 211 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tài khoản 211 – Tài sản cố định dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu […]

Xem thêm
Tài khoản cố định hữu hình 211

Tài khoản cố định hữu hình 211

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn về TÀI KHOẢN 211 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH I. Khái niệm: Tài khoản 211 – Tài sản cố định dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản […]

Xem thêm

Hệ thống báo cáo tài chính

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về: Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ D. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Điều 38. Báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị thi hành án dân sự […]

Xem thêm

Hệ thống tài khoản kế toán

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về: Hệ thống tài khoản kế toán – Hệ thống tài khoản kế toán là phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế […]

Xem thêm

Hệ thống chứng từ kế toán

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về: Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ A. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Điều 17. Lập chứng từ 1.Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động […]

Xem thêm

Cách định khoản tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ với các bạn! ĐỊNH KHOẢN TÀI KHOẢN 159 – DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO Tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin […]

Xem thêm
Tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Trung tâm Kế Toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn về TÀI KHOẢN 159 – DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO I. Khái niệm: Tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập […]

Xem thêm
Cách hạch toán tài khoản 157 hàng gửi đi bán

Cách hạch toán tài khoản 157 hàng gửi đi bán

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ! CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 157 – HÀNG HÓA GỬI ĐI BÁN Tài khoản 157 – Hàng hóa gửi đi bán dùng để phản ánh trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi hoặc chuyển đến cho khách hàng; Hàng hóa, thành […]

Xem thêm