Luật thuế

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn về Tiền lương mới nhất 2015

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn về Tiền lương mới nhất 2015

Kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với tất cả các bạn học viên và người làm kế toán về thông tư nghị định được ban hành mới nhất: Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của […]

Xem thêm
Những chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 7/2015

Những chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 7/2015

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn làm kế toán với những chính sách mới trong tháng 07/2015, quy định mới liên quan đến Lao động – Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Nội dung cụ thể như sau: 1. Các chính sách […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài không xuất cảnh 2015

Hướng dẫn cách xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài không xuất cảnh 2015

Trung tâm kế toán tại tphcm tham khảo và chia sẻ cho các bạn kế toán về “cách xử lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài không xuất cảnh năm 2015 mới nhất“ Ngày 29/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8724/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý trường hợp người nước ngoài đã được […]

Xem thêm

Những quy định mới về kế toán – kiểm toán có hiệu lực từ tháng 7/2015

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn về luật Thuế mới sau! Trong tháng 07/2015, nhiều quy định mới liên quan đến Kế toán – Kiểm toán bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: 1. Sửa đổi hướng dẫn Chế độ kế […]

Xem thêm

Những chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 2-2015

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo chia sẻ về chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2-2015 (TVPL) Trong tháng 02/2015, nhiều quy định mới về lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau: 1.Thêm quyền cho người khiếu nại về lao động: Kể […]

Xem thêm

Những quy định mới nhất về luật thuế TNCN 2015

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về: Quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân 2015 (TVPL) – Từ ngày 01/01/2015, nhiều quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau: 1. Thu nhập chịu thuế: – […]

Xem thêm
Thông tư 103/2014 TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ đối với tổ chức cá nhân nước ngoài

Thông tư 103/2014 TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ đối với tổ chức cá nhân nước ngoài

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ về: Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. BỘ TÀI CHÍNH […]

Xem thêm
Sửa đổi và bổ sung một số điều của các luật về thuế 71/2014/QH13

Sửa đổi và bổ sung một số điều của các luật về thuế 71/2014/QH13

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với các bạn về một số điều luật về thuế sau:   QUỐC HỘI Luật số: 71/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA […]

Xem thêm

Những quy định chung về kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Trung tâm Kế Toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ với người làm kế toán những quy định chung về kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự là việc thu thập, xử lý, […]

Xem thêm

Nghị định 191/2013/NĐ-CP để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn

  Ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn và các nội dung khác về tài chính công đoàn.   Theo Nghi định này, tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh […]

Xem thêm